17. ledna 2022

Daň z nemovitých věcí se blíží. Na co si dát pozor?

V případě, že vlastníte jakoukoliv nemovitost, například byt, rodinný dům, pozemek nebo třeba i jen garáž nebo louku nezapomeňte, že musíte zaplatit každoroční daň z nemovitosti. Pokud jste navíc v loňském roce získali novou nemovitost, je potřeba do konce ledna podat i daňové přiznání.

V případě, že vlastníte jakoukoliv nemovitost, například byt, rodinný dům, pozemek nebo třeba i jen garáž nebo louku, nezapomeňte, že musíte zaplatit každoroční daň z nemovitosti. Pokud jste navíc v loňském roce získali novou nemovitost, je potřeba do konce ledna podat i daňové přiznání.

Daň z nemovitých věcí patří mezi majetkové daně a vybrané peníze z této daně míří do rozpočtů měst a obcí. Výše daně je zcela individuální, při jejím výpočtu záleží nejen na druhu nemovitosti a její výměře, ale také na místním koeficientu, který si konkrétní obec stanovuje každý rok sama a na koeficientu podle velikosti obce. Konkrétní koeficienty jednotlivých měst a obcí naleznete na webu Finanční správy.

Důležité termíny

Daňové přiznání za nově nabytou nemovitost musíte podat na finanční úřad nejpozději do 31. ledna 2022. Přiznání je potřeba podat na příslušný úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Pokud tedy bydlíte v Praze a koupili jste si chalupu ve Vrchlabí, daňové přiznání je potřeba podat tam.

Platbu za vyměřenou daň je následně potřeba uhradit nejpozději do 31. května 2022. V případě, že je částka vyšší než 5000 Kč, je možné si její platbu rozložit na dvě části. První polovinu zaplatíte do konce května a druhou následně do 30. listopadu 2022.

Koho se přiznání týká

Podání přiznání se týká všech, kteří v roce 2021 nabyli či pozbyli svou nemovitost. To znamená například při nákupu pozemku, domu, nebytového prostoru či garáže. Přiznání musíte ale podat i v případě, že jste na své stávající nemovitosti provedli stavební úpravy, jako je třeba změna velikosti nemovitosti, přístavba, nebo rozšíření o nebytový prostor.

Podat přiznání musejí i ti, kteří nemovitost prodali nebo darovali.

Přiznání naopak nemusejí podávat lidé, u nich nedošlo k žádné změně v rámci vlastnění jejich nemovitosti. V případě, že se změní koeficient výpočtu, správce daně změnu sám zohlední při výpočtu nové daně.

Jak podat přiznání

Nejjednodušší způsob podání přiznání je online přes finanční úřad na portálu MOJE daně. Přihlásit se do něj můžete přes datovou schránku, pomocí přístupových údajů přidělených Finanční správou, nebo přes Identitu občana. Poslední možnost pro vás bude pravděpodobně nejsnazší, protože k tomu můžete využít bankovní identitu. Na portále naleznete přehledný návod jak přiznání vyplnit.

Další možností jak přiznání podat je pomocí klasického papírového formuláře, který si vyzvednete na finančním úřadě, nebo si ho stáhnete z webu Finanční správy.

Konkrétní částku, kterou musíte zaplatit, vám pošle finanční úřad během jara. Pokud se tak nestane, obraťte se na FÚ s prosbou o kontrolu. Úhradu vypočtené daně lze zaplatit pomocí SIPO. V případě, že ho nemáte zřízené, je potřeba se k němu přihlásit na FÚ do 31. ledna. Daň stejně tak můžete uhradit bankovním převodem, složenkou či osobně na pokladně finančního úřadu. V případě, že si nepřejete, aby vám byla výměra doručována složenkou, ale e-mailem, je potřeba se k této službě přihlásit do 15. března pomocí tohoto odkazu.

Zajímáte se o více informací o tomto tématu?

Blog:
další rady a tipy z realitního světa pro vás

Nahlédněte do zákulisí realitního světa a přečtěte si aktuální informace z oboru.

Celý článek
Celý článek